pulmolog

Pulmologija

2009. godine 300 miliona ljudi na svetu je bolovalo od astme koja je izazvala 250 hiljada smrti. Hronična opstruktivna bolest pluća će do 2020. biti treći uzročnik smrti, a peti uzročnik invalidnosti.

Opstruktivne bolesti pluća su veliki problem savremenog društva, i ne pitaju za godine. Savremenog čoveka one prate od rođenja do najstarijeg životnog doba, i njihovo rano prepoznavanje je osnov pravilnog lečenja.

Opstruktivne bolesti pluća su veliki problem savremenog društva, i ne pitaju za godine. Savremenog čoveka one prate od rođenja do najstarijeg životnog doba, i njihovo rano prepoznavanje je osnov pravilnog lečenja.

U društvu sa skoro 40% aktivnih pušača, u kom je pušenje uzrok svake šeste smrti, redovne pulmološke kontrole i spirometrijski testovi su neophodni.

Karcinom pluća je u Srbiji sa stopom mortalitata od 83.7 kod muškaraca na prvom mestu, a kod žena na drugom mestu sa 30.4, prema podacima iz 2007.

Danas mora svima biti jasno da su simptomi kao što su dugotrajni kašalj i iskašljavanje, sukrvica u ispljuvku, zamaranja pri hodu, gubitak telesne težine, povišena telesna temperatura, zviždanje ili sviranje u grudima, znaci da se morate javiti pulmologu.

Ukoliko pušite duže od 10 godina – ne čekajte simptome, javite se.