Usluge

U specijalističkoj internističkoj kardiološkoj ordinaciji “Ultra Medik”, rade visoko stručni lekari specijalisti interne medicine koji nude sledeće zdravstvene usluge:

 • Kardiolog
 • Endokrinologa
 • Gastroenterologa
 • Reumatologa
 • Nefrologa
 • Pulmologa
 • Fizijatra
 • Dermatologa
 • Urologa
 • Psihijatra
 • Neurologija

Mogućnost uzimanja svih biohemiskih analiza

Način plaćanja

Način plaćanja